Εκτελεστική Γραμματεία (Π.Ε.Π)

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π.Ε.Π.)

1.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π.Ε.Π

hr

2.

ΑΘΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π.Ε.Π

hr

3.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.Π.

hr

4.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Π.Ε.Π.

hr

5.

ΔΡ. ΑΚΗΣ ΠΟΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

6.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

7.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

8.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

9.

ΕΛΛΗ ΛΕΠΤΟΥ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

10.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

11.

ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΛΑΠΗΘΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

12.

ΧΑΜΠΟΥΛΛΑ ΣΤΑΥΡΗ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

13.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΙΕΡΗ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

14.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

15.

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΡΟΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

16.

ΔΡ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.

hr

17.

ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ  Π.Ε.Π.